Законы Украины

 • Земельний кодекс України подробнее...
 • Цивільний кодекс України подробнее...
 • Податковий кодекс України подробнее...
 • Господарський кодекс України подробнее...
 • Закон України «Про Державний земельний кадастр» подробнее...
 • Закон України «Про землеустрій» подробнее...
 • Закон України  «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» подробнее...
 • Закон України «Про оренду землі» подробнее...
 • Закон України "Про фонд державного майна України" подробнее...
 • Закон України «Про приватизацію державного майна» подробнее...
 • Закон України «Про оцінку земель» подробнее...
 • Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» подробнее...
 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» подробнее...
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» подробнее...
 • Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» подробнее...
 • Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» подробнее...
 • Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» подробнее...
 • Закон України «Про іпотеку» подробнее...
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт" подробнее...
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок» подробнее...
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю» подробнее...
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» подробнее...
 • Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» подробнее...
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» подробнее...

Постановления Кабинета Министров Украины

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 Про затвердження національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442 Про затвердження національного стандарту №2 "Оцінка нерухомого майна» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1655 Про затвердження національного стандарту №3 "Оцінка цілісних майнових комплексів» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185 Про затвердження національного стандарту №4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 283 «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1997 № 1355 «Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 № 449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07. 2003 № 1088 «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 439 «Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 774 «Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689 «Про затвердження Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України» (із змінами) подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів від 09.09.2009 № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 1112 «Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки» подробнее...
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1117 «Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них». подробнее...

Приказы и разъяснения центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов

 • Наказ Мінюсту від 23.04.2012 № 556 "Про затвердження Вимог до якості послуг, що надаються СОД, та правил організації зовнішнього контролю якості" подробнее...
 • Наказ Держкомзему України від 04.05.99 № 43 «Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі», зареєстрований в Мін’юсті України 04.06.99 за № 354/3647. подробнее...
 • Наказ Держкомзему України, Мінфіну України, Мінекономіки України від 15.06.2001 № 97/298/124 «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг», зареєстрований в Мін’юсті України 10.07.2001 за № 579/5770. подробнее...
 • Наказ Держкомзему України від 23.05.2003 № 135 «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», зареєстрований в Мін’юсті України 27.05.2003 за № 408/7729. подробнее...
 • Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376 «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 р. за № 391/17686. подробнее...
 • Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 № 1011/18306 подробнее...
 • Довідкові матеріали щодо оформлення державних актів на право власності на земельну ділянку, отримання витягу з державного реєстру земель, реєстрації державних актів, реєстрації переходу права власності на підставі договору куплі-продажу або свідоцтва про право на спадщину на визначення кадастрового номера земельної ділянки, реєстрації договорів оренди подробнее...